event

Sự kiện ra mắt sách :

Sự kiện ra mắt sách Trái tim của Chef – Hungazit
Thời gian: 16h00, Ngày 16/10/2014
Địa điểm: Softwater Restaurant số 42, đường 9, tập thể F361 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội
909 Lượt xem 1 lượt xem trong ngày
Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
Tag