[Baking Fun – Hành trình bếp bánh] 5 lý do vì sao cần có HTBB – Hungazit’s Review

YouTube Preview Image

Review của anh Hungazit – Hội trưởng hội đầu bếp Hà Nội về cuốn sách Baking Fun – Hành trình bếp bánh – Nguyệt VA.

Link đặt mua sách:
Tiki: http://tiki.vn/hanh-trinh-bep-banh-p1….
Vina: http://www.vinabook.com/c522/hanh-tri…

 

837 Lượt xem 1 lượt xem trong ngày
Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Facebook0
Tag